Cyfrowy tygodnik dla operatorów

Szkolenia


Szkolenia wysokościowe:

Gdańsk 24.03
Cena: 399zł netto
Rejestracja: Kliknij!

Warszawa 24.03
Cena: 399zł netto
Rejestracja: Kliknij!


Szkolenie G1

Online 23.03
Cena: 420zł netto (jeden egzamin)
Cena: 420zł netto + 339zł (dwa egzaminy)
Rejestracja: Kliknij!


Kurs Instalatora Paneli Fotowoltaicznych 

Gliwice 24-26.03
Cena: 999zł  
Cena z dodatkowym modułem dla chętnych (montaż przykładowego systemu wyspowego: 1199zł)
Rejestracja: Kliknij!

Program kursu:

Szkolenie w zakresie fotowoltaiki obejmuje część teoretyczną i część praktyczną.

W części teoretycznej kursanci zostaną zapoznani z:
1. obowiązującymi przepisami dotyczącymi OZE,
2. rodzajami modułów fotowoltaicznych a w tym:
– podstawowe parametry,
– zależność wielkości wyjściowych od natężenia promieniowania i
temperatury modułów,
– analiza karty katalogowej.
3. rodzajami falowników ich budową oraz analizą karty katalogowej falownika,
4. akumulatorami dla układów fotowoltaicznych,
5. ochroną przeciwporażeniową,
6. konstrukcjami wsporczymi oraz montażem paneli fotowoltaicznych,
7. doborem i optymalizacją instalacji PV.

W części praktycznej kursanci będą wykonywali następujące działania mające praktyczne ugruntowanie wiadomości:
1. wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej,
2. praktyczne wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
3. pomiary powykonawcze,
4. sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
5. odbiór i zgłoszenie do OSD,
6. montaż przykładowego systemu wyspowego – 4h (opcjonalnie IV dzień szkolenia – dodatkowo płatny)

Część praktyczna odbywa się w naszym specjalistycznym laboratorium PV w Gliwicach.

Ważne!!!
Dodatkowym warunkiem uzyskania certyfikatu jest posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych grupy G1 Eksploatacja i Dozór. 


Szkolenie KLARP

Dostęp telekomunikacyjny do nieruchomości oraz do infrastruktury telekomunikacyjnej (omówienie wszelkiego rodzaju dostępów telekomunikacyjnych, w tym zajętości pasa drogowego i aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych telekomunikacyjnych).

Online 25.03
Cena: Dla członków iNET Group 0zł
Cena: Dla niezrzeszonych 199zł
Rejestracja: Kliknij!

Dostęp telekomunikacyjny do nieruchomości oraz do infrastruktury telekomunikacyjnej (omówienie wszelkiego rodzaju dostępów telekomunikacyjnych, w tym zajętości pasa drogowego i aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych telekomunikacyjnych) – 2 szkolenia po 3 h;


Każdy operator telekomunikacyjny, aby świadczyć usługi telekomunikacyjne abonentowi zmuszony jest skorzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej. Aby infrastruktura telekomunikacyjna mogła zostać doprowadzona do abonenta musi ona w jakimś zakresie korzystać z nieruchomości na ogół nienależącej do operatora. Zasady korzystania z nieruchomości (oraz infrastruktury na niej się znajdującej) można zdefiniować jako dostęp telekomunikacyjny lub szerzej, jako „Prawo drogi” telekomunikacyjnej. W ramach dwóch zaplanowanych szkoleń operator telekomunikacyjny dowie się w jaki sposób może uregulować (zarówno w ramach negocjacji, jak i procedury administracyjnej przed Prezesem UKE) Prawo drogi swojej infrastruktury. W ramach pierwszego szkolenia omawiane będą zasady dostępu do nieruchomości, w tym do budynków, w których operator chce świadczyć usługi telekomunikacyjne. W ramach drugiego szkolenia operator dowie się w jaki sposób może uregulować zasady korzystania z infrastruktury znajdującej się na nieruchomościach (dostęp do infrastruktury np operatorów energetycznych, kanalizacji kablowych, kanałów technologicznych, etc.).Prawo drogi telekomunikacyjnej ma istotne znaczenie zarówno przy bieżącym prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej, jak i przy wycenie wartości przedsiębiorstwa operatora. Z tego też względu posiadanie wiedzy o tej przestrzeni działalności telekomunikacyjnej jest w interesie każdego ISP. Szkolenie jest adresowane zarówno do właścicieli ISP, jak i pracowników działów zajmujących się rozbudową sieci ISP. 

* * *


%d bloggers like this: