Naruszasz przepisy?

Naruszasz przepisy?

Jak donosi Komisja Eurpoejska, 79% skontrolowanych przez nią stron internetowych, oferujących usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, internetowe oraz streaming’u audio i wideo narusza unijne przepisy dotyczące prawa ochrony konsumentów. W projekcie uczestniczyły również krajowe organy ochrony konsumentów.

Stosujesz oferty wiązane, wsparte tzw. pakietami bezpłatnymi? Zadbaj o wskazanie systemu rozstrzygania sporów i przemyśl dobrze, czy możliwość jednostronnej zmiany warunków umowy, bez informowania klienta i bez podania uzasadnienia nie odbije się mocną czkawką na Twoim biznesie i portfelu.

Pamiętaj także jasnych i wiarygodnych informacjach dotyczących odszkodowań i zwrotów na wypadek, gdy oferowane usługi okażą się inne od zamówionych. Grubym drukiem informuj a automatycznym odnowieniu umowy.

W obliczu jutrzejszych zmian, możemy mieć pewność, że prędzej czy później ktoś, gdzieś, kiedyś weźmie nasze biznesy i narzędzia komunikacji pod lupę. Lepiej dmuchać na zimne.

 

%d bloggers like this: