Potrzebna ochrona?

Potrzebna ochrona?

Big366

RODO – kiedyś straszak, potem problem formalny a teraz realne rozporządzenie, które będzie ostro i skutecznie egzekwowane przez obecnego Prezesa UODO. Pierwsza kara, nałożona w wysokości 1 000 000 zł nie jest tylko ostrzeżeniem. Jak wszystkie instytucje i urzędy w naszym kraju, UODO poczuł krew a jego oficjele zrozumieli, że oto mają w rękach narzędzie nie tyle do karania ile do zasilania i rozbudowy struktur urzędu. No bo czemu nie. Skoro takie jest prawo a zaniedbania przedsiębiorców ogromne, to czemu nie być konsekwentnym i metodycznym. To pewne, że zaczął się nowy rozdział, utrudniający życie naszej branży. Wszyscy z nas, którzy sądzili, że RODO przejdzie bez echa i będzie tylko kolekcją martwych zapisów, powinni szybko zreflektować swoje poglądy. UODO, jak każdy nowy twór, będzie musiał uzasadnić swoje istnienie i model funkcjonowania. Pokazać, tak jak robią to Wasi handlowcy, że ich działania są korzystne dla państwa i celowe. Obawiam się, że prędzej czy później ruszy ofensywa, wycelowana w sektor finansowy, energetyczny i telekomunikacyjny. Dlatego warto już, jeśli nie zrobiliście tego wcześniej, poważnie podejść do RODO i przetwarzania danych Waszych abonentów.

Z pomocą przychodzi instytucja IOD – Inspektora Ochrony Danych. Obowiązek wyznaczenia Inspektora dotyczy nas ponieważ, zgodnie z treścią ustawy „główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę”. Działając w najlepszym interesie Operatorów, po wielu interpretacjach, i zapytaniach, rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniem, które miało za zadanie usprawnienie procedur, obniżenie kosztów i zagwarantowanie bezpieczeństwa Waszych interesów. Dzisiaj dajemy Wam możliwość wyznaczenia współdzielonego IOD z ramienia iNET GROUP. Nasz wykwalifikowany Inspektor i jego zespół, doświadczony w branży telekomunikacyjnej, posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, dając Wam gwarancję zgodności Waszych działań z obecnymi standardami RODO. Chcesz wiedzieć więcej?

fca2019

 


 

%d bloggers like this: