ISOC-Poland chapter

ISOC-Poland chapter

Big390

We wtorek (2 lipca) w świetnej atmosferze i przy prawie pełnej sali, odbyło się spotkanie dyskusyjne, poświęcone utworzeniu Internet Society Poland. Skąd pojawienie się takiej inicjatywy? Obecnie w Polsce brakuje niezależnej, niezwiązanej interesami gospodarczymi swoich członków organizacji pozarządowej skupionej na technicznych aspektach Internetu i jego rozwoju. Jednocześnie niektórzy z sygnatariuszy tego dokumentu, którzy są częstymi gośćmi na międzynarodowych spotkaniach, poświęconych rozwojowi sieci, zauważyli, że nie spotykają na nich prawie żadnych Polaków reprezentujących polskie organizacje lub polskie przedsiębiorstwa. Prezes iNET GROUP był jednym z uczestników spotkania, deklarując 100% poparcie dla inicjatywy i otwartość na współpracę między organizacjami.

 

avatar

 

Celami Internet Society Poland będą m.in.:

  • opracowanie i prezentowanie “polskiego głosu” w ciałach nadzorowanych przez światowy Internet Society;
  • przygotowanie i prezentowanie “technicznego głosu” w krajowych i unijnych dyskusjach na temat Internetu;
  • promowanie otwartych standardów oraz zachęcanie polskich podmiotów do współpracy nad ich rozwojem w ramach ciał standaryzacyjnych
  • prowadzenie warsztatów i prezentacji na tematy istotne dla rozwoju sieci;
  • konsultowanie projektów aktów prawnych;
  • udział w projektach światowego Internet Society;
  • praca z operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług internetowych na rzecz popularyzowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i zwiększających funkcjonalność sieci (takich jak RPKI, DNSSEC, IPv6);
  • zachowanie historycznej wiedzy o początkach polskiej sieci.

Oczywiście ta lista nie jest zamknięta i organizatorzy otwarci na inne sugestie, które nie byłyby sprzeczne z celami Internet Society. Zebrania Założycielskiego można się spodziewać w I-ej połowie września. W międzyczasie, będziemy Państwa informować o przebiegu prac przygotowawczych w tym o dalszej dyskusji nad statutem. Zapraszamy również na stronę internetową organizacji https://www.internetsocietypoland.org.

%d bloggers like this: