Sprawdzimy Cię!

Sprawdzimy Cię!

Szanowni Państwo, we współpracy z firmą FCA przedstawiamy Inteligentny system pomiaru temperatury ciała firmy RUIJIE NETWORKS, który stale będzie monitorował naszą temperaturę podczas 25 iNET Meeting / OKTEL 6!

Pojedyncze sprawdzenie temperatury przed wejściem do obiektu to nie wszystko! Tylko za pomocą ciągłego pomiaru będziemy w stanie monitorować temperaturę Waszego ciała nieprzerwanie przez cały czas trwania wydarzenia. Pozwoli to na skuteczne przeprowadzenie konferencji w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach.

System marki Ruijie łączy w sobie technologię termowizyjną, technologię wykrywania twarzy przy wsparciu sztucznej inteligencji oraz technologię odczytu temperatury ciała. Zestaw składa się z 3 elementów kamery termowizyjnej, urządzenia black body oraz oprogramowania przetwarzającego dane z kamery w celu pomiaru temperatury ciała osób będących w zasięgu widoczności kamery.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii system charakteryzuje się wysoką precyzją pomiaru (+/- 0,3 ºC), wizualizacją obrazu zarejestrowanego w podczerwieni oraz szerokim zakresem detekcji temperatury.

Tradycyjny pomiar temperatury wykonywany za pośrednictwem termometru elektronicznego wymaga bliskiego kontaktu między osobą wykonującą pomiar, a osobą testowaną. Zastosowanie rozwiązania opartego o kamerę termowizyjną oraz sztuczną inteligencję pozwala na całkowitą eliminację tego zagrożenia. Pomiar może być dokonywany także w zupełnie innym miejscu, niż miejsce przebywania osoby weryfikującej. W przypadku Hotelu Windsor w Jachrance możemy tu mówić np. o wejściu do budynku, w którym ustawione urządzenie kontrolowało będzie każdą pojawiającą się osobę, a jakiekolwiek odchylenie od normy zostanie natychmiastowo zaraportowane wyznaczonym osobom. System marki Ruijie pozwala na kontrolę osób oddalonych od 0,8m do 6m od kamery.

Kamery termowizyjne wykrywają obiekty, których temperatura przekracza tą, zadaną w systemie. W jaki jednak sposób poradzić sobie z identyfikacją podniesionej temperatury wyłącznie u osób, a nie na przedmiotach (np gorących napojach)? System oparty o sztuczną inteligencję pozwala na eliminację tego problemu. Dodatkowo badaniu z sukcesem mogą być również poddane osoby, które mają częściowo przysłoniętą twarz (np maseczką).

Kolejnym ważnym argumentem jest możliwość dokonywania pomiaru grupowego System Ruijie z powodzeniem przeprowadza test nawet na 10 osobach jednocześnie. Średni czas pomiaru na osobę wynosi 0,25s. Zwykłe kamery termowizyjne pozwalają wyłącznie na pomiary pojedynczych osób, a samo badanie może trwać nawet 5s na osobę. Przy zachowaniu tych danych przebadanie grupy 100 osób w systemie Ruijie potrwa 25 sekund. W przypadku klasycznego rozwiązania czas ten wyniesie 500 sekund (ponad 8 minut, czyli 32 razy dłużej!). W przypadku miejsc o dużym zagęszczeniu osób w jednym czasie (np. zakłady przemysłowe, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, instytucje kulturalne, godziny rozpoczęcia i zakończenia spektaklu, seansu, wystawy itp. to znaczące przyspieszenie procesu i upłynnienie ruchu.

Pandemia zmusiła nas do zmian, które powinny zagościć na stałe. Zwiększenie bezpieczeństwa, eliminacja zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniających się chorób to cel, który powinniśmy postawić sobie na pierwszym miejscu.

Zachęcamy do bezpiecznego udziału – https://inetmeeting.eu/rejestracja

%d bloggers like this: