„KORONA” bilans

„KORONA” bilans

~ Adrian Olkis; EPULEGAL

Początki pandemii spowodowały wzrost zainteresowania usługami sektora ISP. Stanowi to wynik głównie trzech potrzeb: zdalna nauka, zdalna praca (home office), większa potrzeba spędzania czasu w Internecie z uwagi na lockdown.

Pierwsza fala pandemii minęła, nastał czas wakacji, zapewnień płynących z różnych źródeł, że najgorsze już za nami. Powszechne rozluźnienie społeczeństwa w efekcie skutkuje matematycznym wzrostem wykrytych  zachorowań na COVID-19. Jak to się przekłada na wymiar ekonomiczny ? Wraz ze wzrostem statystycznego spędzania czasu w Internecie -wg Krajowego Rejestru Długów (KRD) przed pandemią 80% dorosłych Polaków spędzało z prywatnym telefonem w dłoni co najmniej godzinę dziennie, w tym aż 28% od 2 do 3 godzin, a blisko co czwarty nawet dłużej, po wybuchu pandemii ponad połowa (56,5%) z nas przyznaje, że sięga po telefon częściej oraz więcej czasu spędza w Internecie (54,3%) – zauważyć można jednoczesny wzrost zaległości wobec telekomów, o co najmniej 9% (w przeciągu pierwszych 4 m-cy pandemii).

Sektor MŚP zachowuje umiarkowany optymizm, z jednej strony dobrze, że nastąpił wzrost zainteresowania usługami sektora ISP, z drugiej strony głównym odbiorcą usług sektora są konsumenci całego przekroju gałęzi gospodarki, które w mniejszym lub większy stopniu odczują skutki związane z pandemią. Trudno jednoznacznie wskazać co przyniesie przyszłość, zmiany mogą nastąpić dosłownie ,,z dnia na dzień” o czym ostatnio boleśnie przekonała się branża gastronomiczna. Nie trzeba nikogo przekonywać, że gospodarka to jeden wielki system naczyń powiązanych gdzie kłopoty jednego sektora mogą wpłynąć na kłopoty pozostałych. Nie bez przyczyny 24% przedsiębiorców źle ocenia swoją aktualną sytuacje ekonomiczną. Wg KRD 47,3% przedsiębiorców deklaruje zmniejszenie przychodów firmy w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Zauważono również, że część kontrahentów opóźnia płatności nie z powodu faktycznego braku środków, lecz z potrzeby zachowania ich jako rezerwy na przetrwanie pandemii koronawirusa.

Zaobserwować możemy pozytywny skutek pandemii – przedsiębiorcy – w tym sektor ISP – podejmują wcześniejsze działania względem przeterminowanych faktur niż analogicznie z okresu ,,przedpandemicznego”. W lutym br. okres ten wynosił średnio 181 dni, podczas gdy w maju br. wynosił już 165 dni (wg KRD). Niestety nasze doświadczenia wskazują, że są również przypadki w sektorze ISP gdy do windykacji kierowane są faktury na granicy przedawnienia (czyli okresu 3 letniego, co daje okres przeterminowania ponad 1000 dni !). Wnioski są jednoznaczne, im później reagujemy na przeterminowane należności, tym mniejsza szansa skutecznej egzekucji.

Pandemia wpłynęła również na zachowawcze podejście banków, które m.in. z powodu niskich stóp procentowych rzadziej udzielają pożyczek/ kredytów, obawiając się dalszych przeterminowań jednoczenie nie wiedząc, które z dotychczas pewnych sektorów gospodarki najgorzej przetrwa okres pandemii. Odniesie to skutek w sektorze konsumentów, głównych płatników ISP. Warto – na niepewne czasy – zagregować dodatkowe pieniądze, co można osiągnąć większym zainteresowaniem w zakresie windykacji należności ,,przeterminowanych faktur”. W procesie odzyskiwania należności każdy dzień zwłoki to ryzyko pojawienia się innych wierzycieli, kłopotów danego sektora, upadłości, w tym upadłości konsumenckiej. Odzyskiwanie zaległości to najszybszy i najpewniejszy sposób zapewnienia płynności finansowej.

Niewątpliwie obserwujemy wzrost ilościowy przekazywanych spraw, co świadczy o stałym zwiększaniu świadomości sektora ISP i wartości jaką sektor widzi  w dochodzeniu należności.

Słowem podsumowania; nie warto czekać z podjęciem działań związanych z dochodzeniem należności, w szczególności, że sprowadza się to do zeskanowania dokumentów i zlecenia firmie zewnętrznej. ,,Tarcze”  rządowe się skończyły, kolejne będą słabsze i bardziej sektorowe, co sprowadzi się do stwierdzenia ,,umiesz liczyć licz na siebie”. Warto zrobić przegląd własnego podwórka, gdzie pieniądze są, trzeba tylko się o nie upomnieć (jak nie w drodze polubownej to sądowej). Ponadto warto wiedzieć, a tym samym korzystać, że e-sąd z istoty swojego działania ma charakter sądu zdalnego, jak pokazało doświadczenie skutecznie opierającego się skutkom pandemii.

Zapraszamy do współpracy.

EPULEGAL-SYSTEMS Sp. z o.o.
Budynek IT Loft Park
43-100 Tychy, ul. Browarowa 21
+ 48 534 206 020
e: adrian.olkis@epulegal.pl
e: epulegal@epulegal.pl

~ Adrian Olkis; EPULEGAL


Czytaj także:
UGODA…CZY WARTO?

%d bloggers like this: