Zapraszamy na kolejne szkolenia iNET Group!

10.11.2020 – Szkolenie wysokościowe – Warszawa

Specjalnie dla Ciebie powiększamy ilość współpracujących z nami placówek szkoleniowych i poszerzamy obszar działania. Do naszej mapy szkoleń dodajemy zaplanowane szkolenia wysokościowe, które zrealizujemy w 5 województwach w Polsce. Kliknij w datę i miasto aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Jeśli chcesz, aby nasz zespół przygotował szkolenie w innej lokalizacji, prześlij nam taką informację na adres robert.lis@inetgroup.eu. Sprawdzimy jakie mamy możliwości.

Koszt szkolenia wynosi 399 zł netto od osoby.

register

13.11.2020 – Szkolenie SEP 1kV – Online

Organizowane przez nas szkolenia mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w tych zakresach – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
Szkolenie SEP 1kV Eksploatacja/Dozór – 400 zł/netto/osoba.
Cena zawiera koszty szkolenia, jednego egzaminu i wydanych uprawnień (dodatkowy egzamin na osobę to kwota 319 zł/netto).

Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:

  • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • ochrony przeciwporażeniowej,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

register

Czytaj więcej:
WWW READY 2 SELL
PRACA ZDALNA