Razem z AFL mamy przyjemność zaprezentować Państwu rewolucyjne rozwiązanie do pomiarów sieci PON, które znacząco skróci czas oraz koszty lokalizacji usterek i badania jakości połączenia.

Podczas diagnozowania problemów z własną siecią napotykamy kilka podstawowych problemów, najczęstszym jest brak odpowiednich narzędzi, które pozwalałyby określić skalę oraz miejsce usterki. W sytuacji, gdy technik jest wyposażony w wyłącznie w źródło światła widzialnego, wykrycie usterki poza kilkanaście pierwszych metrów kabla jest praktycznie niemożliwe i bardzo czasochłonne. Możemy głębiej doszukiwać się takiego stanu rzeczy – często powodem jest albo wysoka cena specjalistycznych mierników, albo brak wykształcenie techników.

Diagnozuj sieć w kilka sekund! Wystarczy, że naciśniesz przycisk Start, aby TS100 momentalnie zmierzył poziom mocy jeżeli wykryje, że został podłączony do działającej sieci GPON lub 10GPON. W ciągu kilku sekund wyświetlone zastaną: długość linii, tłumienie i straty odbiciowe wraz ze wskazaniem zdarzeń przekraczających progi wymagań standardów lub zdefiniowanych przez użytkownika. TS100 często na podstawie analizy wyników proponuje możliwe działania korygujące ułatwiając technikom lokalizację i usunięcie problemu.

Wymaga minimum lub zero szkolenia! Zaprojektowany przede wszystkim dla techników terenowych uruchamiających lub serwisujących dostępowe sieci szerokopasmowe, TS100 wymaga minimum szkolenia i nie wymaga doświadczenia w pomiarach reflektometrycznych (OTDR). Technologia SmartAuto® automatycznie dobiera parametry pomiaru i wyświetla wyniki w postaci prostych do interpretacji, kolorowych ikon.

Z odpowiedzią na te bolączki przychodzi nowy miernik od firmy AFL (Noyes), który pomoże nam wykryć, zidentyfikować i rozwiązać problemy występujące na naszej sieci PON. TS100 został skonfigurowany aby szybko zmierzyć poziom mocy przychodzącej, długość linii, tłumienie oraz straty odbiciowe za jednym naciśnięciem guzika. Wyniki wyświetlane są w formie czytelnych kolorowych ikon LinkMap® dla ułatwienia diagnostyki. TS100 pozwala na automatyzację pomiarów, skrócenie czasu ich trwania, ułatwia interpretację wyników i sugeruje możliwe rozwiązania poprawiając efektywność techników na pierwszej linii kontaktu z klientem redukując koszty utrzymania i budowy sieci.

Wszystkie pomiary w jednym urządzeniu!

TS100 posiada wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL), miernik mocy i źródło światła. Można go łatwo połączyć z nagradzanymi sondami inspekcyjnymi rodziny FOCIS, zapewniając technikom

komplet narzędzi do szybkiej lokalizacji i likwidacji problemów z sieciami optycznymi. Źródło światła i miernik obsługują generację tonów używaną do identyfikacji włókien oraz pomiary tłumienia z wykorzystaniem technologii Wave ID (automatyczna identyfikacja fali pomiarowej).

Zaprojektowany do zadań terenowych! FlexScan TS100 jest niewielki (86 x 160 x 43 mm) i lekki (waży poniżej 0,4 kg). Posiada duży i jasny ekran dotykowy (czytelny zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach) oraz akumulator pozwalający na ponad 12 godzin pracy.

Wiele możliwości przechowywania i raportowania wyników! Wyniki można przechowywać w pamięci urządzenia, zapisać na USB lub przesłać bezprzewodowo dzięki darmowej aplikacji FlexScan App aby raportować w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem załączonego programu do zarządzania wynikami i automatycznej generacji raportów TRM® 3.0.

Multimetr optyczny TS100 po wykonanych pomiarach przedstawi nam przede wszystkim ścieżkę reflektometryczną, która stanowi podstawę do jakiejkolwiek analizy zdarzeń, za połowę ceny standardowego reflektometru optycznego.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu po ofertę i wypożyczenie miernika na bezpłatne tesy na interlab@interlab.pl!