Kolejny raz przedstawiciele iNET Group brali udział w Forum Gospodarczym TIME, europejskim spotkaniu przedsiębiorców przemysłu i infrastruktury. Celem organizatorów Forum jest integracja wysiłków krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych na rzecz ustanowienia strategii zielonej transformacji i cyfrowego ładu gospodarczego UE – największego jednolitego rynku na świecie.

FG TIME jest platformą komunikacji przemysłu cyfrowego – spotkaniem firm telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, energetycznych, produkcyjnych, usługowych i finansowych. To miejsce, gdzie razem dzielimy się wiedzą i opiniami na temat innowacji mających największy potencjał wzrostu konkurencyjności gospodarki. Jubileuszowe 15 Forum Gospodarcze TIME odbyło się w dniach 14-15 marca 2023 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie oraz online.

Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej.