Jeszcze prostszy dostęp dla operatorów do największej sieci FTTH w Polsce 

Jeszcze prostszy dostęp dla operatorów do największej sieci FTTH w Polsce 

Orange uruchomił portal internetowy dla operatorów korzystających z usług BSA na światłowodzie. Platforma umożliwia małym i średnim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym szybką i sprawną obsługę  zleceń na usługi dostępowe dla ich klientów końcowych.

Portal pozwala na kompleksowe zarządzanie usługami BSA FTTH: od sprawdzenia możliwości realizacji zamówienia pod kątem technicznym, poprzez obsługę zamówień i składanie zleceń, na umawianiu wizyt monterów kończąc. 

Wszystkie czynności operator może teraz wykonać w jednym systemie – mówi Ewa Czarnecka, Główny specjalista ds. optymalizacji wdrożeń w Orange. – Portal to integrator informacji związanych z zamawianiem i realizacją usług BSA, który zapewnia automatyczną komunikację między wszystkimi zaangażowanymi w proces stronami: Orange i operatorem.

Główną zaletą narzędzia jest znaczne skrócenie czasu składania zamówienia w podstawowej wersji nawet do 3 minut. Umożliwia to intuicyjna nawigacja, przyjazny interfejs (UX/UI) oraz używanie prostego, nietechnicznego języka. Rozwijalne listy przy większości pól formularzy dodatkowo przyspieszają pracę i eliminują potencjalne błędy.

Do tej pory mali i średni operatorzy składali zamówienia drogą mailową – dodaje Ewa Czarnecka. – Był więc to proces manualny, czasochłonny i wymagający dużego zaangażowania z obu stron: przechowywania historii korespondencji, otwierania załączników i ręcznego kopiowania danych.

Nowy portal udostępnia użytkownikowi informacje w sekcjach tematycznych, umożliwiających przegląd złożonych zamówień i uruchomionych usług. Dodatkowe funkcjonalności jak wielowymiarowe wyszukiwanie czy możliwość tworzenia własnych raportów, pozwalają operatorowi skutecznie zarządzać i monitorować wprowadzone zlecenia również przy ich dużej liczbie.

Podstawowe funkcjonalności portalu: 

  • potwierdzenie możliwości technicznych uruchomienia usługi na danym adresie,
  • umówienie terminu instalacji usługi w lokalu klienta,
  • składanie zamówienia na usługę,
  • modyfikacja złożonego zamówienia m.in. zmiana daty i godziny instalacji usługi,
  • sprawdzanie statusu złożonego zamówienia,
  • historia złożonych zamówień,
  • modyfikacja usług,
  • ewidencja usług.

Jak przebiega zamawianie usług?

Pierwszy etap to wybór usługi głównej oraz podanie adresu instalacji. Po wprowadzeniu danych uruchomiona zostaje automatyczna weryfikacja dostępności światłowodu w danej lokalizacji i możliwości technicznych. Jeżeli wynik jest pozytywny operator może zarezerwować wizytę monterską u klienta.

Następnym etapem jest konfiguracja usługi, czyli wskazanie opcji usługi oraz – w razie potrzeby – wybór usług dodatkowych w ramach asysty kompleksowej (np. dostarczenie przez montera urządzeń, dokumentów formalno-prawnych). 

Cały proces kończy widok z podsumowaniem danych wprowadzonych do formularza wraz z sekcją, w której należy wskazać dane kontaktowe abonenta. Złożenie zamówienia spowoduje automatyczną rejestrację w systemach Orange. 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.hurt-orange.pl/operatorzy-krajowi/posh/

%d bloggers like this: