7 mitów windykacji

7 mitów windykacji

I. ,,Windykacja jest droga i skomplikowana”

Tutaj musimy rozróżnić zlecenie odzyskania należności do wyspecjalizowanej firmy/kancelarii od przeprowadzenia całego procesu samodzielnie. To pierwsze zdecydowanie prostsze i wbrew pozorom, tańsze (patrz pkt. II).

II. ,,Windykacja z wynagrodzeniem płaconym od rezultatów tzw. „success fee” nie istnieje”

Obecne na rynku rozwiązania dotyczące wynagradzania firm windykacyjnych zakładają wiele różnych scenariuszy. Płacenie za rezultaty jest wg nas najlepszym rozwiązaniem. Do takiego modelu zachęcamy.

III. ,,Ze ściągnięciem należności nie muszę się śpieszyć”

Poza oczywistym aspektem, jakim jest przedawnienie roszczeń, pojawiło się na rynku już jakiś czas temu zjawisko ,,multidłużników”. Jest to sytuacja w której dłużnik, pomimo zaległości ze spłatą zobowiązań – zadłuża się w innych instytucjach/firmach. Zwiększając tym samym listę wierzycieli. Czas w ten sposób działa podwójnie na naszą niekorzyść.

IV. ,,Firmę windykacyjną trzeba nieustannie kontrolować”

Dostęp do stanu spraw, zaawansowanych raportów oraz możliwość zadawania pytań do konkretnego kroku procesu windykacyjnego wydaje się niezbędna. Dobra firma windykacyjna to taka, która sama proponuje i udostępnia narzędzia informatyczne do kontroli swojej pracy. Nie ma nic złego w transparentności.

V. ,,O przysłowiowe 1 000 zł nie warto kruszyć kopii”.

Zwróćmy uwagę na całkowity obraz sytuacji. Jeśli mamy 20 dłużników, każdy jest nam winny po 860 zł, wówczas suma należności 17 200 zł jest kwotą, o którą zdecydowanie warto powalczyć. Najczęstszym błędem jest ocena „opłacalności” procesu windykacji przez pryzmat pojedynczej kwoty należności.

VI. ,,Dobra windykacja skupia się tylko na odzyskaniu należności”

Z mojego doświadczenia wynika, że poza bezpośrednią realizacją procesów windykacyjnych, Klienci wysoko cenią sobie doradztwo i propozycje optymalizacji np. w zakresie obiegu dokumentów koniecznych do sprawnego przeprowadzenia windykacji, wsparcie współpracy windykacyjnej poprzez intuicyjny system IT. Jestem zdania, że tylko całościowe spojrzenie na proces sprzedaży i posprzedażowej obsługi klienta daje wymierne i długotrwałe rezultaty.

VII. ,,Umowa na usługi windykacyjne musi być długa, skomplikowana, często niejasna”.

Zachęcam do tego, aby podpisywać tylko jasne, nieskomplikowane i możliwe krótkie w swojej treści umowy. Z drugiej strony propozycja podpisania umowy o oględnie mówiąc nie do końca jasnych zapisach powinna być sygnałem ostrzegawczym.

~ dr Adrian Olkis  EPULEGAL SYSTEMS Sp. Z o.o.

 

%d bloggers like this: