Konferencja MediaForum jak zwykle zorganizowana została w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Współpracujący ze sobą na co dzień uczestnicy, mieli, za pośrednictwem MediaForum, możliwość mniej formalnego spędzenia wspólnego czasu. Cel zdecydowanie pozostał ten sam – integracja środowiska przedsiębiorców rynku komunikacji elektronicznej oraz omawianie kluczowych zagadnień dla uczestników konferencji związanych z obecną sytuacją dlabranży.