Kolejne, ale nie niespodziewane. Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z 10 maja 2018 „o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw”. Co warto wiedzieć na temat tego, jakże ważnego dokumentu?

Po pierwsze obowiązek raportowania do UKE na temat rodzaju prowadzonej działalności, usług i wielkości sieci, wyrażonej w wielkości sprzedaży. Jednak to co naprawdę istotne z operatorskiego punktu widzenia kryje się kilka punktów niżej, w zmianach w ust. 4 po pkt 1, gdzie dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) uzyskać zgodę abonenta na świadczenie usługi o podwyższonej opłacie bezpośrednio przed rozpoczęciem jej świadczenia, oraz”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej bezpłatnie zapewnia abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku – dla każdego miesiąca kalendarzowego . . .”
Pełny tekst ustawy znajdziecie TUTAJ.

Co to oznacza w praktyce? Blokowanie abonentom połączeń o podwyższonej opłacie nie wchodzi w grę. Informacja musi zaistnieć samoczynnie, automatycznie i dokładnie w chwili gdy abonent skończył wybierać rzeczony numer telefonu. Twoja platforma, jakiejkolwiek byś nie używał, powinna zostać wzbogacona o dodatkową funkcjonalność. Jeśli pracujesz na autorskich rozwiązaniach, proponuję dopić kawę i siąść do programowania. Ustawa wchodzi w życie dzisiaj.

Jeśli Twój VOiP działa w oparciu o platformę HIPERUS C5 od LoVo to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Konsultując wymogi ustawy, nasz zespół wspiera, tworzony przez specjalistów LoVo, upgrade Pakietu Bezpieczeństwa, który w nowej odsłonie zostanie wzbogacony o funkcję PSC (Premium Service Controler)

Chcesz szybko i łatwo dostosować swojego VOiP’a do nowych uwarunkowań prawnych? Wypełnij formularz TUTAJ i spytaj nas o szczegóły nowego rozwiązania.