Panie Kierowniku. Bo mi gigabitów brakuje!

Panie Kierowniku. Bo mi gigabitów brakuje!

Big400SFP WDM 1G 3 km.jpg

W rozwoju biznesowym każdego operatora przychodzi taki moment, w którym istniejąca infrastruktura przestaje wystarczać. Każda nowa inwestycja powinna być planowana z pewnym wyprzedzeniem, uwzględniając rozwój sieci na najbliższe lata, jednak często rzeczywistość odbiega od najlepszych nawet przewidywań.
Standardy przesyłania informacji w sieciach pakietowych określają pewne dostępne warianty prędkości zdefiniowane przez jednostki standaryzujące np. IEEE. Dla najpowszechniejszego protokołu jakim jest dzisiaj Ethernet są to kolejno 10BASE, 100BASE, 1000BASE, 10GBASE, 40GBASE oraz 100GBASE i odpowiadające im prędkości przesyłania informacji od 10 Mbit/s do 100 Gbit/s. Wraz ze wzrostem ruchu w sieci operatora istnieje naturalna migracja w stronę wyższych przepustowości łączy i nowszych standardów. Migracja ta niesie ze sobą konieczne zmiany w postaci zakupu nowszych urządzeń posiadających porty obsługujące wyższe przepustowości oraz kompatybilnych modułów optycznych. Obecnie tempo wzrostu wielkości ruchu w sieci potrafi być na tyle wysokie, że urządzenia wymieniane 2-3 lata temu dzisiaj ledwo wystarczają. Konieczność wcześniejszej wymiany urządzeń na nowsze znacząco zmniejsza zysk z dokonanej inwestycji.
Istnieje jednak sposób na zwiększenie przepustowości łączy światłowodowych bez konieczności wymiany urządzeń sieciowych. Kluczem do tego celu jest zastosowanie techniki xWDM (CWDM lub DWDM) polegającej na zestawieniu w światłowodzie od kilku do kilkudziesięciu równoległych połączeń. Wymaganą separację poszczególnych linków uzyskujemy za pomocą realizacji każdego z nich na innej podnośnej (długości fali – z ang. wavelength), dzięki czemu sygnały nie zakłócają się wzajemnie. Sprzężenie sygnałów do pojedynczego włókna światłowodowego odbywa się w pasywnych urządzeniach zwanych multiplekserami. Warunkiem koniecznym realizacji są również dedykowane nadajniki optyczne (w postaci modułów SFP/SFP+), które będą nadawały i odbierały sygnały optyczne w konkretnym kanale (długości fali).

lik.jpg

Dzięki technice xWDM jesteśmy w stanie zrealizować pośredni punkt na ścieżce migracji w stronę wyższych przepływności. Na przykład przeskok pomiędzy łączem o przepustowości 10 Gbit/s a 40 lub 100 Gbit/s można uzupełnić o krok pośredni w postaci n x 10 Gbit/s (2, 3, 5, 8 itd.) wykorzystując istniejące urządzenia i porty 10 Gbit/s i bez konieczności dzierżawy dodatkowych włókien światłowodowych (możliwość realizacji wielu transmisji dwukierunkowych na pojedynczym włóknie). Kolejne łącza 10 Gbit/s można dodawać sukcesywnie nie przerywając działania wcześniej wdrożonych połączeń. Dodatkowo istnieje możliwość zwiększenia odporności systemu na awarię dzięki zastosowaniu np. techniki LAG (Link Aggregation Group) wraz z protokołem LACP, dzięki czemu w przypadku awarii części portów/wkładek główny link dalej pracuje poprawnie.

Korzyści z zastosowania techniki xWDM:
– zmniejszenie liczby wykorzystywanych włókien, a w konsekwencji kosztów dzierżawy
– zwiększenie przepustowości łączy bez wymiany urządzeń sieciowych
– dłuższa eksploatacja istniejących urządzeń sieciowych, zwiększająca zysk inwestycji
– możliwość rozbudowy o kolejne kanały komunikacji bez wpływu na działające połączenia
– możliwość realizacji pasywnych architektur magistralnych, pierścieniowych czy drzewiastych
– możliwość realizacji połączeń dłuższych niż 80 km dzięki zastosowaniu wzmacniaczy optycznych

Jeśli ciekawi Was w jaki sposób w swojej sieci możecie „wycisnąć” dodatkowe gigabity i zoptymalizować koszty dzierżawy włókien światłowodowych to zapraszamy do kontaktu. W ofercie FCA znajdują się zarówno wkładki optyczne marki Connectico (szare, CWDM, DWDM) kompatybilne ze sprzętem wielu producentów (m.in. Cisco, Huawei, Nokia, Extreme Networks, Juniper itd.), jak i multipleksery CWDM i DWDM pozwalające w kompleksowy sposób zrealizować dodatkowe połączenia. Odwiedź nasz sklep e-fca.com.pl i zapoznaj się z ofertą wkładek.

kont.jpg

%d