GUZ albo GUS

GUZ albo GUS

Big541b

Jeśli nie chcesz sobie nabić guza, upewnij się, że do piątku (28 lutego) przekażesz do GUS dane abonentów będących osobami fizycznymi. Jak pisaliśmy w listopadzie TUTAJ najbliższy piątek to ostatni dzwonek na uregulowanie swoich zobowiązań względem Urzędu. Spóźnialskim przypominamy, pod słowem „dane” GUS ma na myśli:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • numer PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
 • numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:
  kod TERYT województwa, jeżeli jest dostępny i nazwę województwa,
  kod TERYT powiatu, jeżeli jest dostępny i nazwę powiatu,
  kod TERYT gminy, jeżeli jest dostępny i nazwę gminy,
  identyfikator TERYT miejscowości, jeżeli jest dostępny i nazwę miejscowości,
  identyfikator TERYT ulicy, jeżeli jest dostępny i nazwę ulicy,
  numer budynku,
  numer lokalu.

Potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji? Wejdź na stronę GUS, gdzie znajdziesz odpowiedzi na większość pytań dotyczących sprawozdania.


 

Czytaj także:
PISAŁ DO CIEBIE GUS?

%d bloggers like this: