BlogBIG20200507b

Bogusław Krowicki
Comfortel Sp. z o.o.

Drodzy Operatorzy, czy można wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa, zwłaszcza w obecnych czasach, bez Waszych usług? Codzienne życie Polaków, ale też funkcjonowanie wszelkiego rodzaju firm, organizacji i instytucji bez Internetu czy telewizji byłoby praktycznie niemożliwe. Operatorzy stali się częścią najbardziej kluczowej infrastruktury. Bez Was nie byłoby: edukacji, pracy, kontaktu z bliskimi oraz co równie ważne rozrywki, dzięki której całe społeczeństwo znosi wymuszoną izolację.

Wy zapewniacie bezpieczeństwo w kraju, my mamy dla Was rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo waszego biznesu.

Platforma SORT.B3S to system klasy BSS/OSS, ale rozbudowany o mechanizmy bezpieczeństwa, złożony z trzech komponentów:
SORT.BSS to m.in.: obsługa Klienta, rozliczenia i fakturowanie, wpłaty, reklamacje, windykacje, dystrybucja informacji i dokumentów, zlecenia techniczne, urządzenia i magazyny, raporty, eBOK, możliwość modelowania samodzielnie przez Operatora procesów zachodzących w systemie.
SORT.OSS to hierarchiczna wizualizacja topologii sieci wraz z dostępnymi technologiami w lokalizacjach, a także system zautomatyzowanego sterowania platformami usługowymi (provisioning).
SORT.SEC czyli komponent bezpieczeństwa zapewnia monitoring codziennej obsługi przedsiębiorstwa Operatora generując alerty o incydentach oraz analizę zagrożeń w działalności Operatora. Zostaniesz ostrzeżony jeśli w systemie ktoś wykona potencjalnie niebezpiecznie działania np.: pracuje w systemie po godzinach, loguje się z nietypowych adresów IP, masowo przegląda dane klientów, zmienia zapisy w umowach z klientami czy uruchamia klientom usługi premium. Również anomalie zachodzące w sieci, wykryte przez narzędzia IDS, wyzwolą stosowne alerty.

comfor1Rys. 1 Dynamiczna Analiza Ryzyka – przykład alertu.

Możesz również używać mechanizmu alertów do kontroli czy pracownicy wykonują zlecone im zadania, z założoną efektywnością. Dzięki temu szef może mieć kontrolę nad pracą zespołu gdy nie ma go w firmie, albo jeśli pracują zdalnie.
Platforma SORT.B3S oparta jest na interfejsie webowym więc praca zdalna nie stanowi tu problemu. Wystarczy się zalogować z dowolnego miejsca na ziemi o ile jest tam dostęp do Internetu.
Jednak wracając do bezpieczeństwa warto dodać, że to Ty Operatorze decydujesz, które zdarzenia w platformie i swojej sieci chcesz aktualnie kontrolować, a monitorowanie wybranych obszarów na bieżąco włączasz lub wyłączasz.
Powstające w systemie alerty można przekształcić w incydenty bezpieczeństwa, a te przesłać do instytucji, które jako Operator jesteś zobligowany informować o ich wystąpieniu.
Poza opisaną powyżej Dynamiczną Analizą Ryzyka, komponent SORT.SEC umożliwia również Statyczną Analizę Ryzyka. W statycznej analizie wyznacza się krytyczne procesy i zasoby oraz zagrożenia z nimi związane. Do wyznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia tych zagrożeń wykorzystuje się informacje o incydentach z analizy dynamicznej. Dla zagrożeń najbardziej prawdopodobnych oraz tych o największych potencjalnych stratach wybiera się odpowiednie zabezpieczenia.

Uważasz, że analiza ryzyka jest skomplikowana i czasochłonna?

Niekoniecznie, odpowiednie przeszkolenie oraz pomoc w pierwszej konfiguracji, czyni go profesjonalnym narzędziem zapewniając przyjazną obsługę.
Myślisz, że sprawa nie dotyczy twojej firmy, że to wszystko zbyt wydumane? Pandemia to zagrożenie, którego pewnie nikt się nie spodziewał. Jednak jeśli przeanalizujemy jakie zagrożenia mogą pojawić się w przyszłości, dochodzimy do wniosku, że mogą pojawić się i inne, których skutki będą zbliżone do tych jakie powoduje COVID-19. W wyniku analizy powstaje baza wiedzy pomocna w przypadku wystąpienia rzeczywistych zagrożeń i to się przydaje.
Dynamiczna Analiza Ryzyka, czyli kontrolowanie na bieżąco co dzieje się w firmie Operatora i jego sieci, to nie tylko spełnienie wymogów RODO czy działania w obszarze cyberbezpieczeństwa, ale również kontrola personelu, jego zaangażowania w pracę, lojalności wobec firmy. To zatem nieocenione narzędzie zapewniające bezpieczeństwo biznesowe firmy.
Każdy z komponentów Platformy SORT.B3S może być osobnym, niezależnym systemem informatycznym, jednak dopiero w komplecie stanowią narzędzie dające ogrom możliwości.
Platforma SORT.B3S działa procesowo prowadząc Operatora poprzez kolejne etapy. Automatyzuje wiele działań, dodatkowo podpowiadając Operatorowi dane jakie na każdym etapie pracy mogą mu być przydatne do podjęcia właściwych decyzji. Możesz zmieniać procesy realizowane przez system, dostosowując je do swoich aktualnych potrzeb.

Tracisz sporo czasu by ustalić jakie usługi można zaoferować klientowi w danej lokalizacji?

SORT.B3S podpowiada jakie oferty są dedykowane dla danego segmentu klienta, informuje czy wybierane usługi są możliwe do świadczenia w danej lokalizacji, proponuje jakie urządzenia należy wydać klientowi, aby świadczyć wybrane usługi i automatycznie je uruchomi.

comfor2
Rys. 2 Wybór oferty dla klienta – widoczna informacja o dostępności usług w lokalizacji klienta.

Masz problemy z zapanowaniem nad pracami służb technicznych?

W systemie harmonogramy prac z podziałem na poszczególnych techników i przedziały czasowe tworzy się automatycznie w różnych procesach. Następnie cały harmonogram dnia można przekazać technikom w formie wydruku. Jeśli technicy dysponują urządzeniami mobilnym z dostępem do Internetu mogą po prostu na bieżąco, w terenie śledzić i raportować realizację harmonogramu prac.

Sporo czasu zajmuje ci tworzenie szablonów dokumentów, raportów?
W SORT.B3S szablony wszystkich dokumentów jak np.: faktury, umowy, protokoły tworzysz sam w formacie ODT, umieszczając w dowolnych miejscach informacje z systemu i obudowując całość dokumentu własną szatą graficzną.
Z raportami jest podobnie, tworzysz logikę raportu za pomocą samodzielnie konstruowanych zapytań SQL.

Miewasz problemy z ustaleniem gdzie jest konkretne urządzenie?

System zapewnia kontrolę nad sprzętem, od przyjęcia na magazyn główny, poprzez magazyny techników, pracowników BOK, aż po wydanie klientom, odbiór i utylizację.

Nie planujesz obecnie wymiany używanych systemów klasy CRM/BSS/OSS?

Mamy dla ciebie autonomiczny komponent bezpieczeństwa SORT.SEC. Planowane nowe regulacje prawne dotyczące obowiązków operatorów telekomunikacyjnych idą w kierunku zmian, które wymagać będą stosowania właśnie takich narzędzi. Fakt, że usługi telekomunikacyjne stały się krytycznie istotne dla funkcjonowania całego Państwa może tylko przyspieszyć ich wprowadzanie.
Ty decydujesz z których komponentów SORT.B3S chcesz skorzystać.

Ułożymy Twój biznes, czas zainwestować w jego bezpieczeństwo.

comfor3
Platforma SORT.B3S powstała w ramach projektu pn.: „Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

comfor4

Bogusław Krowicki
Comfortel Sp. z o.o.


Czytaj także:
ŚREDNI ZYSK NA KLIENCIE