BlogBIG

Gotowi na zdalne podpisywanie umów? Usługa iSIGN w iNET GROUP jest już gotowa. W wyniku porozumienia pomiędzy iNET GROUP Sp. z.o.o. a LoVo Software Sp. z o.o. zaimplementowane rozwiązanie FlowDog zostało wzbogacone o kolejny zaawansowany proces biznesowy:

  • Podpis elektroniczny.

Rozbudowa systemu FlowDog o nowy proces ma na celu podniesienie jakości oraz zwiększenie funkcjonalności przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Proces ma na celu ułatwienie i usprawnienie wzajemnej komunikacji pomiędzy Operatorem a Abonentem w sytuacji zawierania Umowy Abonenckiej.

1

Dzięki zastosowanym dodatkom Operator zyskał możliwość bezobsługowego przekazania niezbędnych informacji oraz dokumentacji zainteresowanym podpisaniem umowy Abonentom. Operator wprowadza do Platformy FlowDog ofertę Umowy Abonenckiej w formacie pliku .pdf oraz dane identyfikujące potencjalnego lub aktualnego Abonenta. Abonent w celu potwierdzenia woli zawarcia Umowy Abonenckiej z Operatorem łączy się z Platformą FlowDog. Zaznacza odpowiednie pola wyboru, a następnie wprowadza wygenerowany przez system niepowtarzalny kod, który został wysłany na jego telefon komórkowy w postaci SMS. Kod stanowi Podpis elektroniczny i wprowadzając go Abonent potwierdza wolę zawarcia Umowy z Operatorem.

Platforma FlowDog przygotowuje dokument w formacie .pdf, który zawiera informacje na temat przebiegu procesu, dane Operatora i Abonenta, wypełnioną Umowę Abonencką oraz datę i godzinę wyrażenia przez Użytkownika Końcowego woli zawarcia Umowy Abonenckiej. Pełna dokumentacja zostaje wysłana w sposób możliwy do utrwalenia Abonentowi oraz Operatorowi na adres e-mail, a także zostaje zarchiwizowana w systemie.

Rozwiązanie FlowDog w krótkim czasie zyskało dużą popularność i uznanie na rynku. Jest ciągle rozbudowywane o nowe możliwości i funkcjonalności niedostępne w innych systemach do zarządzania procesami biznesowymi.

4

Jeśli chcesz lepiej poznać usługę i otrzymać ofertę na iSIGN, wypełnij formularz poniżej lub skontaktuj się z nami drogą mailową pod adresem robert.lis@inetgroup.eu.

FORMULARZ KONTAKTOWY


 

Czytaj także:
BEZPŁATNE WEBINARY iNET GROUP