iNET, Hiperus i eHiperus i co z tego wynika?

iNET, Hiperus i eHiperus i co z tego wynika?

Cześć!
Jak wszyscy zapewne wiecie, iNET Group i LoVo współpracują od lat przy projektach głosowych. Od pewnego czasu nie tylko przy nich, ponieważ doceniamy kompetencje cyfrowe w LoVo Software i ich platformę Flowdog™. Flowdog jest już z nami w platformie iSign o której już wiecie i nastąpił moment, aby pojawił się w kolejnych miejscach.

Podczas wizyt w Waszych biurach temat VoIP pojawia się nader często. Operatorzy dzielą się na takich, którzy aktywnie kreują swoje usługi głosowe, ale także na takich, którzy traktują je jako smutną konieczność w ofercie poważnego operatora telekomunikacyjnego – jakim przecież są. Obie grupy z niepokojem obserwują zmiany i regulacje na rynku telefonii stacjonarnej i oczekują burzy w świecie stawek, która jest odwlekana, ale niechybnie nas czeka.

Co do przyszłej roli samego VoIP-a zdania są podzielone, wg mnie zdecydowanie za wcześnie, aby mówić o końcu telefonii stacjonarnej, a przeciążenie sieci komórkowej w czasie lockdownu tym bardziej obnażyło jej wady jako nowego króla głosu.

W związku z tym już w maju tego roku rozpoczęliśmy wraz z LoVo rozmowy na temat następnej generacji usług głosowych, która zaspokaja potrzeby większości rynku i odpowiada na aktualne zmiany. Owocem ciężkiej pracy naszych zespołów (szczególnie prawnych, bo opisanie nowych modeli na język umowy było wyzwaniem) jest możliwość skorzystania z platformy eHiperus jako procesu w systemie Flowdog, za pośrednictwem iNET Group.

Czym różni się to od istniejącego rozwiązania Hiperus i co ta jedna literka zmienia w procesie?

Wszystkim. Nie boję się mocnych słów, bo jest to kompletne odwrócenie sytuacji i zmiana modelu, który w tej chwili już mocno uwiera wielu ISP.

Wpisuje się to w trend wytwarzania usług bez obciążania ISP i maksymalnego uproszczenia wzajemnych rozliczeń, który rozpoczęliśmy wraz z uruchomieniem telewizji OVIGO w modelu B2C. Tak jak w przypadku TV tak i w tej chwili VoIP może być realizowany w płaskiej stawce dla abonenta, w pełnej automatyzacji procesu dzięki Flowdog oraz przy minimalnej interakcji ISP, który ma przecież inne rzeczy na głowie. Koniec martwienia się o stawki, o limity, o naruszenia i przekroczenia. Ba! Koniec jakiejkolwiek interakcji z klientem końcowym, który może być w całości obsłużony za pośrednictwem platformy, jeżeli tylko operator będzie miał takie życzenie.

Współpraca w ramach usługi może się odbywać dwojako – operator może zamówić ją bezpośrednio w LoVo lub skorzystać z pośrednictwa iNET Group w tym zakresie, aby jeszcze bardziej zmniejszyć poziom wymaganego zaangażowania. Operatorowi pozostaje rozliczyć prowizje i cieszyć się spokojem i dodatkowym czasem na inne, bardziej potrzebne w jego biznesie działania.

Jako że w ramach iNET Group projekt jest na razie pod moją bezpośrednią opieką zarządczą zapraszam do kontaktu w razie pytań – g.szeliga@inetgroup.eu.
A już w tej chwili więcej szczegółów o platformie i jej możliwościach przedstawi Wam Krzysztof Dzięgielewski z LoVo, wraz z którym spędziliśmy wiele godzin na szlifowaniu tego materiału 😊.
Według mojej najlepszej wiedzy jest to pierwsza publikacja z kompletem informacji na ten temat – tym bardziej nie przedłużam i oddaję głos Krzysztofowi.

eHIPERUS wirtualna centrala od LoVo

Długo zastanawialiśmy się w LoVo jak wspomóc operatorów głosowych, operatorów ISP i telewizje kablowe w sytuacji zmieniającego się rynku stacjonarnych usług głosowych. W przypadku ISP, podstawowe pytanie czy warto je wprowadzić? W przypadku telewizji kablowych i operatorów głosowych jak zoptymalizować administrowanie i koszty świadczenia usługi dla już istniejących i nowych abonentów? Czy w nowych lokalizacjach jest sens budowania jakichkolwiek usług, skoro klienci mają dostęp do internetu i sami sobie kupią co będą chcieli?

Statystyki pokazują, że rynek telefonii stacjonarnej się kurczy, że komórki wypierają linie i numery stacjonarne. Cały czas jednak raporty UKE pokazują miliony abonentów telefonii stacjonarnej i miliardy przychodów w starych technologiach usług głosowych z wykorzystaniem numeru stacjonarnego. Zamiana stylu pracy z biurowej na zdalną pokazały słabości rozwiązań mobilnych, niedoskonałości (delikatnie opisując zjawiska braku sygnału) połączeń komórkowych i tęsknotę za linią stacjonarną nie reagującą na przeciążenia związane ze zbyt dużej ilości użytkowników, pogodę, grube mury w budynku etc.
ZAWSZE zadawałem sobie pytanie. Jeżeli operator jest już w mieszkaniu, domu, biurze swojego abonenta z jedną, kilkoma usługami, to dlaczego ma nie spróbować dodatkowo zarobić na usługach, których jeszcze klient nie ma, skoro je uruchamiając nie ponosi żadnych kosztów inwestycyjnych?
Zacznę w nietypowy sposób jak dla prezentowania nowych rozwiązań. Zacznę od…

PODSUMOWANIE eHIPERUS’a

 1. BEZ INWESTYCJI – Możliwość rozpoczęcia świadczenia usług głosowych bez nakładów finansowych.
 2. SIŁA PAKIETÓW np. „TRIPLE PLAY” – trzy usługi w jednym kablu. Zalety.
  a. Wzrost przychodów.
  b. Podniesienie wartości sieci.
  c. Obrona przed konkurencją posiadającą Triple Play.
 3. JAKOŚĆ CENNIKOWA.
  a. Brak konieczności administrowania usługą głosową
  b. Brak zarządzania cennikami.
  c. Wsparcie przy raportowaniu do UKE.
 4. WARTOŚCI TECHNICZNE I FINANSOWE:
  a. Brak kosztów zakupu centrali stacjonarnej.
  b. Brak kosztów utrzymania centrali (prąd, lokal, inżynier).
  c. Brak kosztów rozwoju i modernizacji centrali.
  d. Szybkie wdrożenie.
  e. Stały monitoring i bezpieczeństwo.

Zapraszam WAS na wirtualną wycieczkę po eHIPERUSIE

Co to jest eHIPERUS?
Firmy dążą do oszczędności czasu, pieniędzy i poprawy jakości funkcjonowania swojej organizacji. Nie inaczej jest w przypadku operatorów telko. Coraz więcej firm decyduje się na zamianę tradycyjnych central telefonicznych w swoich sieciach na chmurową centralę HIPERUS C5 a od dzisiaj także eHIPERUS.
eHIPERUS to wsparcie dla Operatora. Wsparcie w zarządzaniu usługą głosową oraz wsparcie w zakresie administrowania klientami. W eHIPERUS Operator jedynie zarządza panelem do uruchamiania usług dla abonentów. Nie zarządza cennikami, routingiem, danymi. Serwery znajdują się poza firmą, w specjalnych centrach kolokacyjnych. Korzystanie z tzw. centrali w chmurze jest przede wszystkim tanie, a oprócz niskich kosztów utrzymania wirtualna centrala daje więcej możliwości technicznych i wygodę oraz łatwość użytkowania.

Jak działa eHIPERUS?
Modułowa budowa platformy eHIPERUS zapewnia niezawodność działania usług nawet w przypadku ewentualnej awarii elementu systemu. Awarie wykrywane są przez system monitoringu. Dzięki zastosowaniu mechanizmu failover praca systemu zostanie automatycznie przełączona na kolejny (redundantny) moduł. W praktyce daje to Klientowi gwarancję niezawodności, nieprzerwanej pracy oraz korzystania z usług telekomunikacyjnych.
System pracuje w środowisku serwerów wirtualnych i w trybie ciągłym nadzoruje obciążenie wszystkich serwerów. Środowisko serwerów wirtualnych automatycznie dostosowuje się do wymagań pracy. Operatorzy korzystający z centrali abonenckiej eHIPERUS nie muszą realizować działań administracyjnych jak w przypadku centrali Hiperus C5.

Jak realizowana jest usługa?

REJESTROWANIE NOWEGO ABONENTA W eHIPERUS.

 1. System eHiperus będzie prowadził krok po kroku rejestrację nowego abonenta.
 2. Operator otrzyma od LoVo dostęp do systemu eHiperus.
 3. Wykorzystując platformę eHiperus należy zarejestrować zgłoszenie abonenta zainteresowanego usługą głosową wypełniając odpowiednie formularze rejestrowe w eHiperus. Można to zrobić w smartfonie, tablecie, laptopie, komputerze.
 4. Z klientem będzie musiała być podpisana umowa na usługi telekomunikacyjne.
 5. Uruchomienie usługi głosowej będzie realizowane bez angażowania w proces uruchomieniowy przedstawicieli Operatora.
 6. eHiperus automatycznie zarejestruje abonenta w centrali Hiperus C5.
 7. Operator nie będzie posiadał dostępu do Centrali Hiperus C5.

  ABONAMENTY I MINUTY DLA ABONENTÓW.
 8. Podczas rejestracji abonenta w aplikacji eHiperus operator wskazuje pakiet usługi głosowej (cena rekomendowana jest ustalana na etapie uruchamiania eHIPERUS).
 9. Pakiet głosowy to równowartość nielimitowanych połączeń w sieci LoVo oraz 300 minut połączeń miesięcznie wychodzących do wszystkich sieci w Polsce, UE oraz USA, Kanadzie, Chinach.
 10. Połączenia do innych części świata nie będą realizowane w oparciu o pakiet usługi glosowej.
 11. Operator nie musi kreować cennika połączeń. Cennik połączeń będzie kreowany przez LoVo.

  ZAKUP APARATU TELEFONICZNEGO I PROVISIONING.
 12. Podczas rejestracji abonenta w systemie eHiperus operator wskazuje, czy abonent chce dokonać zakupu nowego aparatu telefonicznego IP. Zaznaczenie odpowiedniego miejsca uruchamia procedurę zakupu aparatu przez abonenta.
 13. W przypadku, gdy abonent nie będzie dokonywał zakupu nowego aparatu uruchomienie usługi będzie zrealizowane na dotychczasowym aparacie abonenta.
 14. System rejestruje abonenta w eHiperus bez udziału operatora, uruchamia usługę bez udziału operatora, zarządza logistyką dostawy aparatu telefonicznego gotowego do włączenia do sieci i dzwoniącego. Aparat będzie przygotowany dla użytkowania i to przygotowanie będzie realizowane bez udziału operatora.
 15. Operator otrzyma gotowy do instalacji nowy aparat telefoniczny.
 16. Operator otrzyma od systemu eHiperus powiadomienie o rejestracji abonenta oraz o uruchomieniu usługi.
 17. Operator po otrzymaniu powiadomienia będzie musiał dokonać potwierdzenia działania usługi.
 18. Aparatami rekomendowanymi do sprzedaży dla abonamentów będą aparaty klasy Yealink lub podobne w najtańszych wersjach.
  PLI CBD, RN I ZASADY NUMERACYJNE
 19. W przypadku procedury przenośności numeru telefonicznego od innego operatora działanie będzie realizowane w oparciu o platformę PLI CBD LoVo.
 20. Wszelkie reklamacje klienta zgłaszane do operatora będą obsługiwane poprzez rejestrację zgłoszenia w eHiperus.
 21. Zakończenie świadczenia usługi głosowej również będzie realizowane z wykorzystaniem platformy eHiperus.
 22. Działania operatora zostaną ograniczone do minimum a wszelkie zmiany związane z abonentem będą realizowane z wykorzystaniem eHiperus.
 23. W przypadku operatorów ISP nie posiadających wpisu do RPT a chcących świadczyć usługi głosowe niezbędnym będzie przeprowadzenie procesu rejestracji w UKE oraz uzyskania numeru RN. Numerację telefoniczną można pozyskać od LoVo lub od UKE.
 24. W przypadku operatorów ISP nie posiadających wpisu do RPT a chcących świadczyć usługi głosowe możliwe jest wykorzystanie infrastruktury administracyjnej partnerów LoVo takich jak Inet Group, czyli wynajęcie RN oraz numerację telefoniczną.

Korzyści z posiadania eHIPERUS

WYMIAR FINANSOWY.

 1. Operator nie ponosi żadnych inwestycji umożliwiających rozpoczęcie świadczenia usługi głosowej.
 2. Operator nie kupuje centrali wirtualnej.
 3. Abonent kupuje abonament w wysokości rekomendowanej przez operatora, przez Inet Group lub przez LoVo z nielimitowanymi połączeniami wewnątrz sieci LoVo oraz 300 minutami do wykonywania połączeń.
 4. Operator kupuje abonament dla swojego abonenta w cenie hurtowej.
 5. Abonamenty mogą być multiplikowane i sprzedawane przez operatora w ilościach większych niż jeden.
 6. Abonamenty mogą być sprzedawane dla klientów biznesowych niewymagających posiadania dostępu do wirtualnej centrali telefonicznej.
 7. Usługa głosowa eHiperus może być sprzedawana klientom indywidulanym i biznesowym.
 8. Po 6 miesiącach od podpisania umowy na usługę głosową wprowadzona zostanie minimalna opłata cykliczna w wysokości 350 zł netto miesięcznie.
 9. Po 12 miesiącach od podpisania umowy na usługę głosową wprowadzona zostanie minimalna opłata cykliczna w wysokości 650 zł netto miesięcznie.

  WYMIAR OPERACYJNY.
 10. Operator NIE MUSI:
  a. administrować rozwiązaniem eHiperus.
  b. kupować wirtualnej centrali Hiperus C5 z płatnością w abonamencie miesięcznym.
  c. uruchamiać usługi głosowej. Uruchomienie realizuje eHiperus.
  d. kreować cenników połączeń wychodzących.
  e. negocjować warunków biznesowych z dostawcą rozwiązania.
  f. kreować stawki abonamentowej dla klienta końcowego.
 11. Połączenia realizuje centrala klasy operatorskiej w chmurze telekomunikacyjnej LoVo.
 12. Jakość HD Voice – to komfort z rozmowy telefonicznej na miarę XXI wieku! W sieci LoVo stosowane są nowoczesne algorytmy oparte o standardy HD Voice,
 13. Operator skupia swoją uwagę na pozyskiwaniu abonentów dla usługi głosowej.

  WYMIAR BIZNESOWY.
 14. Wprowadzenie do oferty ISP usługi głosowej daje możliwości dodatkowych przychodów.
 15. Dodatkowe usługi podnoszą wartość biznesową sieci, ze względu na monetyzowanie przysłowiowych gniazdek abonenckich z większą ilością usług.
 16. Dodatkowe usługi podnoszą wzrost wartość ARPU (average revenue per user = średni przychód na użytkownika) jako najważniejszego czynnika analizującego wartość usług abonamentowych.
 17. Wzrost wartości ARPU podnosi wartość całej sieci operatora podczas wyceny sieci.
 18. Dodatkowa usługa głosowa podnosi jakość usługi i ma wpływ na obronę przed konkurencją.
 19. Usługa Internetowa, głosowa wzbogacona o usługę telewizyjną stawia małego i średniego operatora na równi z innymi operatorami świadczącymi więcej niż jedną usługę.
 20. Wprowadzenie dodatkowej usługi umożliwia pakietowanie usług a tym samym daje większe możliwości administrowania cenami za pakiety.

  WYMIAR TECHNOLOGICZNY.
 21. eHiperus to rozwiązanie oparte na systemie BPM (business process management), BI (Business intelligence) oraz IoT (Internet of things).
 22. Synergia trzech rozwiązań w jednym pozwala na ustandaryzowanie i uporządkowanie działań firmy a tym samym wpłynie na efektywność pracowników, bo zdecydowaną większość działań realizują automaty. BI spowoduje, że informacje, realizowane czynności będą raportowane w czytelny i zautomatyzowany sposób. Dotyczy to działalności operacyjnej związanej z usługą głosowa a nie np. raportowania do UKE.
 23. Praca z wykorzystaniem rozwiązania opartego na eHiperus, który jest częścią sytemu FlowDog to wstęp do ewentualnej dalszej współpracy przy realizowaniu rozwiązań związanych z IoT a współpracujących z BPM oraz BI.
  PRZEWAGI eHIPERUS nad klasycznymi centralami stacjonarnymi oraz centralami stacjonarnymi VoIP.

  OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE.
 24. eHiperus jest rozwiązaniem bezinwestycyjnym, prostym w obsłudze, nie angażującym w zarządzanie cennikami,
 25. eHiperus nie wymaga od operatora kosztów prądowych niezbędnych do funkcjonowania centrali stacjonarnej.
 26. eHiperus nie wymaga kosztów administrowania centralą przez wyspecjalizowanych inżynierów,
 27. eHiperus nie wymaga dokupowania dodatkowych modułów dla nowych abonentów umożliwiających świadczenie usług,
 28. eHiperus nie wymaga kosztów serwisowania.

  OSZCZĘDNOŚCI JAKOŚCIOWE JAKO OBSŁUGA KLIENTA.
 29. reakcja na wszelkie zgłoszenia, zmiany, nieprawidłowości może być zrealizowana natychmiast z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu,
 30. nieprawidłowości systemowe obsługiwane są przez specjalistów z LoVo.
 31. administrowanie nie musi być realizowane przez specjalistów inżynierów od central telefonicznych.

Widok pierwszej strony aplikacji eHIPERUS opartej na platformie FlowDog


Krzysztof Dzięgielewski
Dyrektor Marketingu LoVo.

%d bloggers like this: