Wraz z końcem 2020 roku Prawo Telekomunikacyjne zostanie zastąpione ustawą Prawo Komunikacji Elektronicznej, która wprowadza szereg zmian związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych i obsługą klientów. Najwięcej zmian nastąpi w obszarze umów podpisywanych z klientami w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi wytycznymi potencjalny klient będzie musiał dostać tzw. informacje przed-umowne (na trwałym nośniku), prezentujące w zwięzły sposób warunki umowy, która zostanie zawarta w przypadku, gdy zdecyduje się na zakup usług. Sama umowa również musi zawierać takie zwięzłe podsumowanie oraz co ciekawe, nowa ustawa wymaga, aby umowa stanowiła jednolity dokument, bez załączników.

Umowy można będzie zawierać maksymalnie na 24 miesiące, a okres obowiązywania już zawartych umów, zostanie skrócony o ile całkowita długość jej trwania przekracza 24 miesiące. Na minimum 30 dni przed terminem zakończenia umowy trzeba też będzie poinformować klienta o sposobach jej rozwiązania i warunkach przedłużenia na czas nieokreślony. Aby klient mógł podjąć świadomą decyzję, wraz z tą informacją, powinien dostać informację o najkorzystniejszej ofercie jaką ma dla niego operator. Z kolei w przypadku umów bezterminowych, Prawo Komunikacji Elektronicznej nakazuje, dostarczyć klientom co najmniej raz w roku informację o najkorzystniejszych pakietach taryfowych.

Nowa ustawa to też nowe możliwości dla klienta w zakresie rozwiązania umowy z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania jej zapisów przez operatora. Jeśli umowa dotyczy pakietu usług, klient będzie mógł ją rozwiązać z powodu niewłaściwego wykonania którejkolwiek jednej z nich.

W przypadku rozwiązania umowy przez klienta w okresie promocyjnym można będzie, tak samo jak obecnie, naliczyć stosowne odszkodowanie. Jednak jego wysokość będzie obliczana według nowego, korzystniejszego dla klientów algorytmu.

Dużą zmianą będzie również proces zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu. Podobnie jak w przypadku zmiany dostawcy usług telefonii, operatorzy Internetu będą musieli ze sobą współpracować, tak aby brak dostępu do Internetu nie był dłuższy niż jeden dzień roboczy. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się proces przejścia do nowego dostawcy, dotychczasowy będzie zobowiązany do wznowienia świadczenia usług na tych samych warunkach jak dotąd, dopóki nowy operator nie uruchomi klientowi własnej usługi.

Już to krótkie podsumowanie zmian prawa pokazuje, że operator zostanie obarczony szeregiem nowych obowiązków wobec swoich klientów. Dopełnienie ich wszystkich będzie wymagało wielu działań po stronie operatora. Optymizmem nie napawa fakt, że większość z nich to nie działania jednorazowe, a obowiązki o których trzeba będzie pamiętać już zawsze i co dzień realizować związane z nimi czynności wobec kolejnych grup klientów.

Nie musi to być aż tak trudne i wszystko może przecież działać automatycznie. Rozwiązaniem jest odpowiedni system CRM/BSS – SORT.B3S firmy Comfortel. To system klasy CRM/BSS/OSS wyposażony w funkcjonalności zapewniające bezpieczeństwo biznesowe operatora, realizujący opisane wyżej działania w sposób maksymalnie zautomatyzowany, zostawiając operatorowi jedynie podejmowanie strategicznych decyzji.

Wydaje się, że konieczność corocznego informowania klientów o najkorzystniejszych ofertach może być zagrożeniem dla przychodów operatora. Niekoniecznie, wszystko zależy jak ten proces będzie zorganizowany i wspierany przez systemy IT. W Comfortel uważamy, że zagrożenie to również szansa, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystane, dlatego system SORT.B3S to odpowiedź na zmianę prawa telekomunikacyjnego. Z SORT.B3S operator może zwiększyć swoje przychody, pomimo i dzięki wprowadzeniu nowych obowiązków.

Dodatkowo Comfortel zapewnia bieżące wsparcie techniczne i dostęp do aktualizacji oferowanych rozwiązań, zatem operator nigdy nie zostaje sam ze swoimi problemami. Jeśli zmiany prawne wymagają modyfikacji w systemach to je po prostu wprowadzamy, by ich użytkownicy mogli zajmować się biznesem, nie martwiąc się o software. Ułożymy Twój biznes.


Czytaj także:
UŁOŻĄ TWÓJ BIZNES