XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby KIKE odbyło się 29 września w Centrum konferencyjno–szkoleniowym Atlas Tower przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Przedstawiciel iNET Group standardowo już brał czynny udział w powyższym spotkaniu, w którym miał swój aktywny udział, jak zawsze, będąc blisko, kluczowych dla przyszłości branży, decyzji i ustaleń.


Podczas zgromadzenia podejmowane zostały tematy kolejnej kadencji członków zarządu jak i rozpoczęta została debata na temat programu działania zarządu na rok 2021. Izba KIKE zmierza w bardzo dobrym kierunku, rozwój branży i wspólne podejmowanie trudnych tematów to myśl przewodnia zarządu, który uzyskał mandat na kolejny rok pracy.

W pełni popieramy i jako iNET Group cieszymy się z partnerskich stosunków pomiędzy KIKE, a reprezentowaną przez nas firmą.


Czytaj także:
BYLIŚMY – WIRTUALNA KIKE