~ Michał Latuszewski, KLARP

W dniu 31 marca 2021 r. mija termin wypełnienia obowiązku sprawozdawczego przedsiębiorców telekomunikacyjnych dot. infrastruktury technicznej, którzy są operatorami sieci.
Przypomnijmy, że obowiązek ten został nałożony na przedsiębiorców w ubiegłym roku i zgodnie z art. 29c ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych operator sieci przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o:

1) istniejącej infrastrukturze technicznej,

innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją (chodzi o infrastrukturę objętą SIIS tj.:   informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem łączy światłowodowych i sieci bezprzewodowych, oraz budynkami umożliwiającymi kolokację), a także o kanałach technologicznych, określających:

a) ich lokalizację i przebieg,

b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,

c) dane kontaktowe w sprawach dostępu; 

2) planach inwestycyjnych

w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:

a) lokalizację i rodzaj robót,

b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,

c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,

d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych;

Dane te (jeżeli ISP posiada je w formie elektronicznej) mają zostać przekazane do 31 marca 2021 r. ze stanem faktycznym i prawnym na dzień 31 grudnia 2020 r. za pomocą systemu teleinformatycznego PIT.
Dodatkowe informacje o wykonywaniu tego obowiązku znajdą Państwo na stronie: pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/    

Z wyrazami szacunku

~ Michał Latuszewski, KLARP


Czytaj także:
ZMIANY WE WZORACH UMÓW DLA ISP