WYSOKOŚCIOWE

Celem szkolenia jest przygotowanie pracownika do pracy na wysokości z zastosowaniem technik alpinistycznych. 
W planie nauczania mamy: 

1. BHP w pracy na wysokości – przepisy 
2. Praktyka – ochrona przed upadkiem z wysokości 

Cena – 399zł
Gdzie – Chorzów
Kiedy – 11.03.2021


SEP 1kV

Organizowane przez nas szkolenia mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w tych zakresach – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:
budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
aparatury kontrolno-pomiarowej,
ochrony przeciwporażeniowej,
zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

Cena – 400zł Cena zawiera koszty szkolenia, jednego egzaminu i wydanych uprawnień (dodatkowy egzamin na osobę to kwota 319 zł/netto).
Gdzie – Online
Kiedy – 12.03.2021


Skuteczny Manager w czasach zmian

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom szkolenia wypracowania własnych narzędzi do skutecznego zarządzania zespołem. Podczas szkolenia będzie możliwość analizy własnych metod, odniesienia ich do dobrych praktyk stosowanych w innych zespołach czy ogólniej skutecznych narzędzi na rynku do osiągnięcia zamierzonych wyników. Szkolenie ma także na celu wymianę doświadczeń między uczestnikami w zorganizowanej i przemyślanej formie. Omówione zostaną skuteczne metody komunikacji werbalnej, w kontekście planowania i organizacji pracy. Także w trudnych i konfliktowych sytuacjach z pracownikami, rozpoczynając od informacji zwrotnej, przez rozmowę monitorującą i dyscyplinującą. Uczestnicy poznają techniki planowania i organizacji pracy w odniesieniu do presji dopasowania się do wytycznych rynku oraz klientów. Dzięki analizie odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu zwiększy się transparentność zadań co wpływa na jakość budowania relacji, atmosferę w miejscu pracy i efekt końcowy.

Cena – 499zł
Gdzie – Szkolenie stacjonarne w salce iNET Group – czas trwania 8h 
Kiedy – 18.03.2021