Oczywistym jest, że najlepszym budulcem każdego biznesu jest zaangażowanie osób, które go tworzą. Biznes jest jak samochód – nie pojedzie bez paliwa i regularnego serwisu. Jeżeli regularnie kontrolujemy poziomy płynów i zużycia podzespołów, to możemy mieć pewność, że nasz samochód dowiezie nas do każdego wyznaczonego celu. Tak samo jest w biznesie – jeżeli na bieżąco sprawdzamy efektywność pracy naszej kadry, to wtedy biznes pędzi do przodu z zawrotną prędkością.

Jednakże sprawne kontrolowanie efektywności kadry to nie lada wyzwanie. O ile w małej firmie, liczącej kilku pracowników, nie jest to proces trudny, o tyle w większych firmach może wymagać dużego zaangażowania i pochłonąć sporo czasu, który moglibyśmy przeznaczyć na inne kluczowe elementy.

Oczywiście ktoś może stwierdzić, że „wystarczy tylko zatrudnić odpowiedniego kierownika”. Zgadza się, choć jest to tylko jeden z elementów układanki. Aby kierownik mógł sprawnie rozliczać i oceniać pracę pracowników, będzie potrzebował odpowiedniego narzędzia, które na bieżąco zbiera dane o wykonanych pracach i potrafi je podsumować oraz przedstawić w czytelny i przejrzysty sposób.

Jak rozwiązuje to net360?

Posiada dedykowany moduł „Pracownicy” zawierający wiele przydatnych narzędzi znacznie usprawniających zarządzanie kadrą pracowniczą:

DRP (Dziennik Raportów Prac) – pozwala na codzienne raportowanie wykonanych prac z ewidencją czasu pracy (oraz typu pracy tj. praca w standardowym wymiarze godzin, nadgodziny, święta itp.) i przerwy. Dodatkowo specjalnie oznaczone zostają wszystkie zdarzenia jakie dany pracownik zamknął w Terminarzu. Dzięki temu możemy zweryfikować co dokładnie zostało wykonane np.: ile zostało wykonany instalacji, serwisów itd.

Kierownictwo natomiast może zaakceptować lub odrzucać raporty, jak również uzyskać dostęp do szczegółowych statystyk na temat ilości przepracowanych przez pracownika godzin w miesiącu. Opcjonalnie można wyeksportować dane do pliku .csv i zaimportować do zewnętrznych systemów do ewidencji czasu pracy.

– Urlopy – pozwala na ewidencję urlopów.

Pracownicy mogą składać wnioski urlopowe (wraz z wydrukiem .pdf), które kierownictwo akceptuje bądź odrzuca. System bierze pod uwagę przysługujące dni urlopu (zgodnie ze stażem pracy) oraz niewykorzystane w zeszłym roku. Dostępna jest również bardzo przydatna siatka urlopów prezentująca kto i kiedy przebywa na urlopie. Pozwala to na uniknięcie udzielenia urlopu w tym samym terminie kilku pracownikom tego samego działu.

– Grafik – siatka godzin pracy pracowników w każdym dniu miesiąca, działająca jak dobrze nam wszystkim znany arkusz kalkulacyjny.

Wspomniane narzędzia pozwolą na ułatwienie i przyspieszenie procesu rozliczania pracowników z efektów pracy, a to z kolei pozytywnie przełoży się na ich skuteczność. Uchronią nas również przed pomyłkami, które często zdarzają się przy ręcznym „obrabianiu” danych.

Dane kontaktowe:
Tomasz Myśliwiec
tel. 32 777 43 33
tomasz@net360.pl