Z dniem 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie tak zwany Polski Ład, a przynajmniej znaczna część jego przepisów. Jest to technicznie rzecz ujmując tylko jedna ustawa, ale jej skutki będą bardzo rozległe i nasze społeczeństwo będzie dostosowywało się do nich przez długie lata. W niniejszej publikacji opisujemy te regulacje, które z naszego punktu widzenia będą miały największy wpływ na Państwa biznes. W dużym skrócie będzie jeszcze więcej podatków (składka zdrowotna), jeszcze więcej kontroli (ukryta dywidenda) i jeszcze więcej komplikacji (zmieniony estoński CIT, opodatkowanie spółek osobowych i inne).

Życzymy Państwu, żeby odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości przyszło Państwu z jak najmniejszym uszczerbkiem dla Waszych biznesowych planów i strategii.

Zespół BRIGHTSPOT