Szkolenie KLARP

Temat: 
Dostęp telekomunikacyjny do nieruchomości oraz do infrastruktury telekomunikacyjnej (omówienie wszelkiego rodzaju dostępów telekomunikacyjnych, w tym zajętości pasa drogowego i aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych telekomunikacyjnych).

Zapisy:
16.05 – Kliknij
20.05 – Kliknij

Cennik:
Cena: Dla członków iNET Group 0zł
Cena: Dla niezrzeszonych 199zł

Opis ogólny:
Dostęp telekomunikacyjny do nieruchomości oraz do infrastruktury telekomunikacyjnej (omówienie wszelkiego rodzaju dostępów telekomunikacyjnych, w tym zajętości pasa drogowego i aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych telekomunikacyjnych) – 2 szkolenia po 3 h;

Każdy operator telekomunikacyjny, aby świadczyć usługi telekomunikacyjne abonentowi zmuszony jest skorzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej. Aby infrastruktura telekomunikacyjna mogła zostać doprowadzona do abonenta musi ona w jakimś zakresie korzystać z nieruchomości na ogół nienależącej do operatora. Zasady korzystania z nieruchomości (oraz infrastruktury na niej się znajdującej) można zdefiniować jako dostęp telekomunikacyjny lub szerzej, jako „Prawo drogi” telekomunikacyjnej. 

W ramach dwóch zaplanowanych szkoleń operator telekomunikacyjny dowie się w jaki sposób może uregulować (zarówno w ramach negocjacji, jak i procedury administracyjnej przed Prezesem UKE) Prawo drogi swojej infrastruktury. 

W ramach pierwszego szkolenia omawiane będą zasady dostępu do nieruchomości, w tym do budynków, w których operator chce świadczyć usługi telekomunikacyjne. 

W ramach drugiego szkolenia operator dowie się w jaki sposób może uregulować zasady korzystania z infrastruktury znajdującej się na nieruchomościach (dostęp do infrastruktury np operatorów energetycznych, kanalizacji kablowych, kanałów technologicznych, etc.).

Prawo drogi telekomunikacyjnej ma istotne znaczenie zarówno przy bieżącym prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej, jak i przy wycenie wartości przedsiębiorstwa operatora. 

Z tego też względu posiadanie wiedzy o tej przestrzeni działalności telekomunikacyjnej jest w interesie każdego ISP. Szkolenie jest adresowane zarówno do właścicieli ISP, jak i pracowników działów zajmujących się rozbudową sieci ISP.