Plastik FANTASTIK

Plastik FANTASTIK

Big299

Jeszcze nie wprowadziłeś płatności masowych? Masz na swojej stronie internetowej panel do logowania Klientów? Rozważ model biznesowy, w którym płatności Klientów napływają do Ciebie same, dokładnie w chwili wystawienia faktury. Płatności regularne i w formie, w której Klient nie będzie mógł się od nich uchylić.

To żadna nowość czy rewolucja. Tego typu schemat działa w przypadku wszystkich platform VOD, sieciowych portali muzycznych i video i dowolnych, subskrybowanych usług. Większość Twoich Klientów i tak płaci Twoje faktury za pomocą stałego zlecenia przelewu.

ALE JA MAM VOIP’a.
Fakt, to znaczące utrudnienie. Klienci VOiP’owi często generują rachunki o różnej wysokości. To nie byłoby dla Ciebie żadne usprawnienie. Proponuję zostać przy tradycyjnych metodach.

MAM 4000 KLIENTÓW – TO TROCHĘ POTRWA
Jak wszystko, ale każda współczesna usługa zmierza w tym kierunku. Zacznij od nowych Klientów a Twój BOK niech sukcesywnie dzwoni do kilku Klientów w tygodniu i proponuje zmiany.

NIKT TEGO NIE BĘDZIE CHCIAŁ
A to już problem słabych kompetencji sprzedażowych. Nie robimy wymówek. Płatności abonamentowe kartą są korzystne dla wszystkich stron. Wystarczy sprawny system i umiejętne wskazanie jego plusów.

Dzisiaj może to się wydawać trudne w realizacji, ale taka forma rozliczania abonamentu będzie w przyszłości standardem. Za 10 lat pokolenie dzieciaków przyklejonych do telefonów komórkowych, w zbyt krótkich rurkach na nogach, będzie Waszymi Klientami. A dla nich, bardziej niż dla nas, PLASTIK jest FANTASTIK.

%d bloggers like this: