iNET sponsor LIR

iNET sponsor LIR

Blogrew

Od 2009 roku RIPE wymaga aby użytkownik końcowy przestrzeni adresowych IPv4, IPv6 oraz numerów ASN, był związany umową z LIR lub bezpośrednio z RIPE NCC w Holandii, jako LIR. Historia zna przypadki, w których takie umowy były z różnych powodów rozwiązywane. Nie zwalnia to Was jednak z obowiązujących reguł. Finalnie każdy użytkownik końcowy jest zobowiązany związać się umową z innym Sponsor LIR-em lub bezpośrednio z RIPE NCC.
Na mocy umowy z RIPE iNET GROUP świadczy usługi pozyskiwania i utrzymywania internetowych zasobów numeracyjnych takich jak numery systemów autonomicznych (ASN), klasy adresowe typu provider independent zarówno dla protokołu IPv4 jak i nowego standardu IPv6. Podobnie jak w przypadku naszych pozostałych działań, usługi Sponsor LIR oferujemy w bardzo atrakcyjnych warunkach. Szczególnie wyróżniając Członków iNET GROUP proponujemy stawki nieprzekraczające kilkudziesięciu EURO rocznie. Zapraszamy do współpracy.


 

Czytaj także:
DOŁĄCZ DO iNET GROUP

%d bloggers like this: