SIIS do końca marca

SIIS do końca marca

BlogBIG03191

„…informujemy, że obecnie nie ma podstaw prawnych do przedłużenia terminu przekazania danych.” – takie zdanie znajdziecie w pierwszym akapicie przysłanego do Was przez Zespół SIIS pisma. Pomimo wielu słownych i pisemnych próśb całego środowiska, Operatorów i naszych własnych, nie udało się przesunąć wskazanego ustawą terminu. Rzeczowe argumenty i obecna sytuacja rynkowa, powodowana pandemią COVID-19 nie były wystarczające. I tak, nieodwołalnie i nieuchronnie zbliża się termin na wywiązanie się z obowiązku przekazania wymaganych informacji dotyczących posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych i budynków umożliwiających kolokację, świadczonych usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Raporty należy składać do 31 marca 2020.
Po raz kolejny informujemy, że dane oraz oświadczenia należy corocznie aktualizować w Systemie SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/. Informacje przekazywane podczas tegorocznej inwentaryzacji powinny być aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r., zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.


 

Czytaj także:
CIĄGŁE RAPORTY DO SIIS

%d bloggers like this: