BlogBIG20200813d

~ Bogusław Krowicki Comfortel Sp. z o.o.

W ostatnim czasie ożywioną dyskusję wzbudzają nowe obowiązki, które mają zostać nałożone na operatorów telekomunikacyjnych w związku z planowanymi zmianami w prawie. Sporo z nich wprowadza Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2020r., zostało zatem niewiele czasu, aby dobrze przygotować się do nowych obowiązków.

Jak operator powinien się na to przygotować? W pierwszej kolejności opracować listę kluczowych dla niego elementów infrastruktury sieciowej i systemów informatycznych, dla których naruszenie bezpieczeństwa lub integralności będzie miało wpływ na funkcjonowanie jego sieci lub usług. W kolejnym kroku zidentyfikować zagrożenia, oraz ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania tych zagrożeń, a następnie przygotować środki minimalizacji skutków. Co równie ważne – operator zobowiązany jest do opracowania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i integralności sieci i usług, zawierającą opis podjętych działań i środków zabezpieczających.

B3S

W Comfortel mamy odpowiedni produkt realizujący te zadania. To SORT.SEC utworzony w konsorcjum z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób można prowadzić wymagane rozporządzeniem prace.
Zdajemy sobie sprawę, że zagadnienia opisane w Rozporządzeniu mogą być dla operatorów nowością i stanowić wyzwanie. Na podstawie naszego doświadczenia w tej branży, wraz z grupą operatorów, opracowaliśmy słowniki zawierające przykładowe konfigurację SORT.SEC dla typowego małego i średniego operatora. Powinno to znacząco ułatwić całość operacji.
SORT.SEC umożliwia ocenę istotności poszczególnych zasobów, prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oddziaływujących na nie, szacowanie skutków ich wystąpienia, informowanie instytucji nadzorczych o incydentach, planowanie zabezpieczeń i wiele innych funkcjonalności.
Wyniki wszystkich przeprowadzonych okresowo analiz oraz opracowane zabezpieczenia można zapisać w postaci zbiorczego raportu, dzięki temu można nie tylko mieć wgląd w historyczną sytuację w firmie, ale też spełnić wymogi wynikające z Rozporządzenia.
Na zakończenie dodam, że SORT.SEC jest częścią całego systemu dla operatorów, czyli Platformy SORT.B3S. Jako komponent tego systemu SORT.SEC nie tylko ułatwia spełnienie wymogów prawnych, ale i powala na kontrolę tego co dzieje się w firmie, sieci operatora czy infrastrukturze sprzętowej. Służy do zapewnienia bezpieczeństwa całego biznesu operatora.
Zainteresowanych komponentem SORT.SEC lub całym systemem SORT.B3S zapraszamy do kontaktu oraz na naszą zupełnie nową stronę internetową http://www.comfortel.pl
Ułożymy Twój biznes.

Bogusław Krowicki
b.krowicki@comfortel.pl
tel. 601 507 156

handel@comfortel.pl

SORT.B3S


 

Czytaj także:
O BEZPIECZEŃSTWIE ISP