Organizowane przez nas szkolenia mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w tych zakresach – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenie SEP 1kV Eksploatacja/Dozór – 400 zł/netto/osoba.
Cena zawiera koszty szkolenia, jednego egzaminu i wydanych uprawnień (dodatkowy egzamin na osobę to kwota 319 zł/netto).
Wybierz miasto aby przejść do formularza rejestracyjnego na szkolenia 1kV we wskazanej lokalizacji. Jeżeli w najbliższym czasie potrzebujesz szkolenia w swojej okolicy, napisz do nas na adres robert.lis@inetgroup.eu, zobaczymy co da się zrobić!

ZAREJESTRU SIĘ – 20.10.2020 – ONLINE

Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:
• budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
• aparatury kontrolno-pomiarowej,
• ochrony przeciwporażeniowej,
• zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.


Czytaj także:
LUBUSKIE POD PRĄDEM