FAQ – Kalkulator UKE

FAQ – Kalkulator UKE

Big443.png

Im więcej projektów, tym więcej pytań. Im więcej możliwości, tym więcej obostrzeń. Ostatnie miesiące pokazały nam jak wiele niejasności pojawia się w związku przygotowaniem i realizacją projektów oraz do jak wielu konfliktów dochodzi na stykach sieci w całej Polsce. Zaczęło się od jednego maila z pozornie prostym pytaniem w sprawie POPC a skończyło na kilkunastu podobnych przypadkach i jednym ważnym pytaniu – za ile konkurencja powinna sprzedać mi dostęp hurtowy? A właściwie, bez dziennikarskiej parafrazy – czy oni mogą ustalać tak wysokie stawki za dostęp hurtowy do swojej infrastruktury? Zróbmy kilka kroków wstecz i zacznijmy od początku.

Pomocną dłoń w wyjaśnieniu zarzewia lokalnych konfliktów wyciągnęło do nas UKE, w osobie Pana Macieja Sieka, p.o. Naczelnika Wydziału Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Regulacji. Jak wskazuje, operator świadczący usługi hurtowe na sieci POPC (Operator Sieci Dostępowej – OSD) zobowiązany jest do zapewnienia możliwie najszerszego dostępu do hurtowych i pasywnych usług na równych i niedyskryminujących warunkach.

Zgodnie z art. 52 ust. 6 GBER cena dostępu hurtowego opiera się na zasadach ustalania cen określonych przez krajowy organ regulacyjny i na punktach odniesienia obowiązujących w innych, porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach państwa członkowskiego lub Unii, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej przez operatora sieci.

fca2019
Dostęp do dużych sieci został odgórnie uregulowany, jednak to lokalne różnice zdań mniejszych Operatorów mogę generować wiele wątpliwości. O ile przejrzyste sytuacje łatwo realizować zgodnie z instrukcjami i procedurami określonymi przez UKE, o tyle w sytuacjach spornych, swoje kroki należy kierować w stronę CPPC. Pamiętajmy, że prawdziwy problem pojawia się gdy próbujecie udowodnić zawyżone stawki oferowane przez konkurencję? Jak i gdzie to sprawdzić?

W praktyce ceny dostępu hurtowego opierają się na odpowiednich postanowieniach. W przypadku I konkursu działania 1.1 POPC kalkulacja oraz sposób określenia opłat hurtowych musi być zgodna z wymogami dla sieci NGA – POPC.

fca2019


Jeśli natomiast mowa o II i III konkursie, wskazania zmieniają się w zależności od charakteru finalnego odbiorcy usługi. Wymagania dla gospodarstw domowych znajdziesz tutaj

fca2019

a dla jednostek oświatowych tutaj

fca2019


 

Czy to wyczerpuje temat? Wręcz przeciwnie. Mając do dyspozycji tak ścisłe narzędzie i ulotną wiedzę na temat działań i zasobów konkurencji, możemy próbować na własną rękę symulować oferowane nam wyceny. Ale to nic nie da, ponieważ nie mamy kompletnych informacji na temat użytych przez konkurencję zasobów czy sposobów i czasu realizacji zgłoszenia do projektu. Dlatego właśnie swoje wątpliwości należy kierować do Centrum Projektów Cyfrowa Polska, które, jako organ zarządzający projektem może przedsięwziąć odpowiednie kroki, włącznie z wszczęciem postępowania weryfikacyjnego.

Większość odpowiedzi na pytania związane dostępem hurtowym oraz pozostałymi zagadnieniami w obrębie POPC znajdziecie na stronie CPPC oraz we właściwych jednostkach administracyjnych.

 

logo

 


Czytaj także:
OCHRONA IOD
NIKT CIĘ NIE UBEZPIECZY

 

%d bloggers like this: